Gratis elektronische bibliotheek

Het ouderlijk gezag ontwikkeld - Rosa Odink

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2013
BESTANDSGROOTTE: 3,18
ISBN: 9789490962852
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Rosa Odink

U kunt het boek Het ouderlijk gezag ontwikkeld downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Het ouderlijk gezag is opgenomen in een zeer uitgebreide regeling, waarin voor elke denkbare relatievorm van ouders een apart artikel is opgenomen waaruit het ouderlijk gezag voortvloeit. Het is de vraag of een dergelijke uitgebreide regeling ook nodig is en waarom de wetgever voor deze benadering heeft gekozen.In dit boek wordt dan ook in de eerste plaats de rechtshistorische ontwikkeling van de gezagsregeling besproken. Omdat tevens de huidige regeling en de meest recente ontwikkelingen op dit rechtsgebied aan bod komen, beslaat het boek de gezagsregeling in het verleden, in het heden en in de toekomst. Voor een toekomstige gezagsregeling is bovendien een alternatief voor de huidige - complexe - regeling onderzocht. Daarbij is onder meer gekeken naar de wijze waarop het ouderlijk gezag in andere Europese landen is geregeld. Zodoende is een zo breed mogelijke beschrijving gegeven van de regeling van het ouderlijk gezag.Over de auteurMr. R. Odink is advocaat bij Vlaminckx Advocaten te Venlo.

... het ouderlijk gezag dienen uit te oefenen uitsluitend in het belang van hun kind ... Ook ouderlijk gezag ondanks slechte communicatie ... ... . Het ouderlijk gezag is het gezag dat wordt uitoefenen over het minderjarige kind. Meestal oefenen beide ouders het gezag uit. Als iemand anders het gezag uitoefent, bijvoorbeeld als beide ouders zijn overleden, is er sprake van voogdij.Dan oefent de voogd dus het gezag uit. Na een echtscheiding kan het gezag aan één van beide ouders worden toegekend. Het ouderlijk gezag stopt als een kind 18 jaar wordt en dus meerderjarig is. Di ... Voorwaarden voor ontheffing of ontzetting uit het ... ... . Het ouderlijk gezag stopt als een kind 18 jaar wordt en dus meerderjarig is. Dit betekent niet dat de ouders geen verplichtingen meer hebben ten opzichte van hun kind. Ouders moeten hun kind tot 21 jaar blijven onderhouden. Het ouderlijk gezag stopt bij ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag, en uiteraard als het kind volwassen is. Als het ouderlijk gezag door anderen dan de ouders wordt uitgeoefend, dan spreekt men van voogdij, tenzij bij adoptie. Degenen die gezag hebben over een kind:...