Gratis elektronische bibliotheek

Het Israël van God - Willem J. Ouweneel

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2019
BESTANDSGROOTTE: 11,88
ISBN: 9789059991385
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Willem J. Ouweneel

U vindt de pdf van het boek Het Israël van God hier

Omschrijving:

In dit supplement op zijn twaalfdelige Evangelisch-Dogmatische Reeks geeft dr. Willem J. Ouweneel zijn ontwerp van een "Israëltheologie', dat is een christelijke leer aangaande Israël. Hij bespreekt de oorsprong, de plaats, de betekenis, het karakter, het doel en de toekomst van het volk Israël, zoals die geleerd worden in het Oude én het NieuweTestament.De kerk heeft Gods plan met het volk Israël in de loop der eeuwen vaak niet begrepen. Met name de (nog altijd) wijdverbreide vervangingsleer ("De christelijke kerk heeft als volk van God op aarde de facto de plaats van Israël ingenomen') heeft Israël naar de kantlijn van dechristelijke theologie geschoven. Juist deze misvatting wordt in dit boek op heldere wijze weerlegd.Daarnaast bespreekt de auteur de relatie tussen Jezus en de Joden, de plaats van Israël in het Nieuwe Testament, de relatie tussen Kerk en Israël, het lijden van Israël, het huidige Israël en de Palestijnen, de verschillende visies op Israël in de eindtijd en het komende Messiaanse rijk. Heeft Israël afgedaan als volk van God of is er een huidig en toekomstig plan van God, niet slechts met individuele Joden, maar met Israël als volk, in zijn eigen land?Dr. Willem J. Ouweneel is emeritus hoogleraar filosofie en systematische theologieaan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven/Heverlee) en is oud-docent van de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en de Evangelische Hogeschool (Amersfoort).

...de toekomst van het volk Israël, zoals die geleerd worden in het Oude én het N Met het oog op deze vraag willen we naar vers 16 van Galaten 6 luisteren en dan met name naar wat Paulus bedoeld kan hebben met de uitdrukking: 'het Israël Gods' ... Frank van Oordt treedt aan als nieuwe directeur Christenen ... ... . Paulus is zijn brief aan de gemeente in Galatië aan het afronden en stelt nog eenmaal de regel: 'in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel'. Zij verwachten het herstel van Israël en het tegenwoordige Israël in Palestina wordt gezien als een deel van het proces. Wij moeten onthouden dat Israël niet de eigen naam van Jacob was, maar door God gegeven als erkenning voor zijn geest ... De Namen van God in de Bijbel en hun betekenis | Isreality ... . Zij verwachten het herstel van Israël en het tegenwoordige Israël in Palestina wordt gezien als een deel van het proces. Wij moeten onthouden dat Israël niet de eigen naam van Jacob was, maar door God gegeven als erkenning voor zijn geestelijke overwinning toen hij met God streed en vergeving kreeg van de zonden uit zijn verleden. De verering van het aardse Israel is in essentie dezelfde vijand waar de apostel Paulus voortdurend tegen te strijden had: de Joden die zich verzetten tegen de ware openbaring van Jezus Christus, en christenen voortdurend terug wilden leiden naar het oude Jodendom. Gods liefde voor Israel. Houdt God dan niet van het huidige aardse Israel? Het volk Israël had van God een land gekregen om te wonen: Kanaän, wat ook het 'Beloofde Land' wordt genoemd. God belooft zegen aan het volk Israël als ze hem dienen. Maar als het volk hem niet dient, zal hij hen weg laten voeren in ballingschap. Het 'volk Israël', de groep mensen, gaat niet per definitie over het staatkundige gebied Israël. God heeft inderdaad een land uitgekozen, dat hij 'zijn land' noemt; dat land heeft hij aan zijn volk gegeven, niet in eigendom, maar om te gebruiken en bewonen. In bruikleen. Het Israël van God Dr. Willem J. Ouweneel. Willem J.Ouweneel geeft zijn ontwerp van een 'Israëltheologie', dat is een christelijke leer aangaande Israël. Hij bespreekt de oorsprong, de plaats, de betekenis, het karakter, het doel en de toekomst van het volk Israël, ... De kerk heeft Gods plan met het volk Israël in de loop der eeuwen vaak niet begrepen. Met name de (nog altijd) wijdverbreide vervangingsleer ('De christelijke kerk heeft als volk van God op aarde de facto de plaats van Israël ingenomen') heeft Israël naar de kantlijn van de christelijke theologie geschoven. Christenen voor Israël heeft sinds woensdag een nieuwe directeur. Frank van Oordt neemt het stokje van broer Roger over. Veel zal er niet veranderen. „We gaan door in de geest van de oprichter." "Israël is het hart van God" Joden terugbrengen naar Israël om onderdeel te zijn van Gods bestemmingsplan. Dat gelooft Richard Zevenhuizen en hij voelt zich geroepen om Joden naar Israël te brengen. "Wij van Operation Exodus zoeken Joodse mensen onder meer via lokale kerken op. Wanneer ze kunnen aantonen Joods te zijn, ... God koos dit volk omdat Hij aan Abraham een belofte had gedaan toen hij het verbond met hem sloot: ik zal jouw God zijn. Voor altijd en voor al jouw nakomelingen. Zo is God de God van alle 12 stammen van Israël. Het volk scheurt in tweeën. De 12 stammen hebben een meeslepende geschiedenis. De passage is terug te vinden in Deuteronomium 6:4-9. Deze passage begint met: Shema Jisraeel (Hoor Israël). De passage neemt een zeer essentiële plek in binnen het Jodendom en is van uitermate belang voor het Joodse Volk. In het Shema wordt de eenheid en uniciteit van G'd uitgedrukt en bevestigd. Israël is de naam van de nakomelingen van Jacob ('volk Israel'). Het volk Israël had God Zich tot een volk verkoren en bestemd tot Zijn eer. Jer 13:11 Want gelijk als een gordel kleeft aan de lenden eens mans, alzo heb Ik het ganse huis Israëls en het ganse huis van Juda aan Mij doen kleven, spreekt de HEERE, om Mij te zijn tot een volk, en tot een naam, en tot lof, en tot heerlijkheid ... Dan is "gans Israel" behouden, dwz. alle oprechten gelovigen uit Israel en uit de volken samen, het "Israel van JHWH", zoals dat in Gal. 6:16 wordt genoemd. Besef wel dat het grootste deel van Israel dus niet tot dat "overblijfsel" wenst te behoren en dus verloren is, zie Hebr. 3 ! God TV maakt deel uit van een wereldwijd christelijk medianetwerk. In Israël zond de zender in het Hebreeuws uit sinds eind april, onder de naam Shelanu, met het evangelie van Jezus Christus als ... Het is soms een speurtocht in Zijn Woord om de cyclussen te begrijpen en onze ervaring is, dat als je er meer van begrijpt, je meer onder de indruk raakt van de Schepper zelf. Profetieën De Bijbel staat vol met profetieën over de eerste komst van Jezus Christus, die allemaal zijn vervuld....