Gratis elektronische bibliotheek

1 samuel - een koningsschapboek - Wouter van der Spek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,9
ISBN: 9789023914822
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Wouter van der Spek

U kunt het boek 1 samuel - een koningsschapboek downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

K.H. Miskotte karakteriseerde beide Samuelboeken met de volgende woorden: 'Het gaat om Politeia, dit is een leer van de opdracht en de noodzaak van het rechte regeren'. Voor de schrijver(s) van de boeken Samuel wordt het rechte in de teksten vertegenwoordigd door de profeet Samuel, de zoon van Hanna, die een directe relatie heeft met JHWH. Het regeren krijgt gestalte in de koningen Saul en David.Met deze drie hoofdpersonen analyseert de schrijver van het Samuelboek het toenmalige koningschap. Tegelijk wordt een messiaans alternatief ontwikkeld. Dit alternatief vormt een geheim. Noch Saul, noch David kunnen eraan voldoen, al zijn aspecten van het messiaanse aan hen beiden wel degelijk af te lezen.

...scharen te Silo te aanbidden ... 1 Toen zeide de HEERE tot Samuël: Hoe lang draagt gij leed om Saul, dien Ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie, en ga heen; Ik zal u zenden tot Isaï, den Bethlehemiet; want Ik heb Mij een koning onder zijn zonen uitgezien ... Sst, God praat tegen je - preek 1 Samuël 3 ds. Jaap Hansum ... . 2 Maar Samuël zeide: Hoe zou ik heengaan? Saul zal het toch horen en mij doden. 12 De toespraak van Samuel Samuel stelt de nieuwe koning voor. 12 1 Samuel zei tegen het volk van Israël: 'Ik heb naar jullie geluisterd en ik heb gedaan wat jullie vroegen. Ik heb jullie een koning gegeven. 2 Kijk, dit is de koning die vanaf dit moment jullie leider zal zijn.. Ik ben al mijn hele leven jullie leider geweest. 1 Samuel 13 Het eerste boek Samue ... 1 en 2 Samuel - Wikipedia ... . 12 1 Samuel zei tegen het volk van Israël: 'Ik heb naar jullie geluisterd en ik heb gedaan wat jullie vroegen. Ik heb jullie een koning gegeven. 2 Kijk, dit is de koning die vanaf dit moment jullie leider zal zijn.. Ik ben al mijn hele leven jullie leider geweest. 1 Samuel 13 Het eerste boek Samuel. HSV Inval van de Filistijnen. 1 Saul was een jaar aan de regering geweest, en hij regeerde voor het tweede jaar over Israël. 13:1 De vertaling van dit vers is onzeker. 2 Toen koos Saul drieduizend man uit Israël voor zich uit. Tweeduizend mannen ... 1 ER was een man van 1 Ramatháïm 2 Zofim, van het gebergte van 3 Efraïm, wiens naam was a Elkana, een zoon van Jeróham, den zoon van Elihu, den zoon van Tochu, den zoon van Zuf, een 4 Efrathiet. 1 Dit woord staat in het Hebreeuws in het tweevoud, alsof men zeide tweevoudig Rama, omdat deze stad (zo men meent) in tweeën is verdeeld geweest ... Ds. K. Hoefnagel • 1 Samuel 2. 13 Want de handelwijze van deze priesters met het volk was aldus: wanneer iemand een offer bracht, kwam de knecht van de priester, terwijl het vlees kookte, met een drietandige vork in zijn hand, Inhoud 1 Samuël voor studie: inhoud per hoofdstuk en vers. David en Goliath, de Filistijnen, koning Saul, de profeet Samuël en de ark van het verbond. God roept Samuel 1 De jonge Samuel diende de Heer. Hij hielp Eli bij het werk. In die tijd kwam er maar zelden een woord van de Heer. De Heer liet ook zelden iets in dromen zien. 2 Op een keer lag Eli in zijn kamer te slapen. Zijn ogen waren zó slecht geworden, dat hij niet meer kon zien. 3 Ook Samuel lag te slapen. Het volk vraagt aan Samuel om een koning 1 Toen Samuel oud geworden was, maakte hij zijn zonen leiders van Israël. 2 Zijn oudste zoon heette Joël, zijn tweede zoon Abia. Ze leidden Israël in Berseba. 3 Maar ze leefden niet zoals Samuel. Ze probeerden vooral om rijk te worden. Ze lieten zich omkopen en waren onrechtvaardige rechters. David wordt een machtige koning (2 Samuël 1:1 tot 10:19) Het begint met een opgaande lijn. 2 Samuël begint met een klaagzang van David over de dood van Saul en Jonathan. Eerst is hij koning over Juda en na 7 jaar over heel Israël. David brengt de ark naar Jeruzalem. God belooft dat er geen einde komt aan het koningschap van zijn nageslacht. (1 Samuël 3:1-10 - luisterlied Say something). Ik ben nogal gevoelig voor geluiden.Dat zit een beetje in de familie. Mijn vader had dat en ook verschillende van mijn zussen en broers hebben er last van. Dat was niet zomaar een cadeau, aangezien Jonathan bekendstond als een erg goede boogschutter. Jonathan en David sloten zelfs een verbond, een plechtige overeenkomst, en beloofden dat ze elkaar altijd zouden steunen (1 Samuël 18:1-5). Zo begon een van de meest bijzondere vriendschappen die in de Bijbel staan. 1 Samuël 1: Hanna's verdriet Knip | kleurverwerking. Je hebt nodig: Werkbladen op 120g papier, prikpen en prikblok, schaar, kleurtjes.; Werkwijze: Zie werkblad; Beschuit met muisjes. Als er een kindje geboren wordt, eten we beschuit met muisjes. Een goed christelijk boek over netelige kwesties is de God die ik niet begrijp van Christopher J.H. Wright. Zie hier de verwijzing naar de beschrijving van deze dienst op Joop.nl. Voorbeeldliturgie. Votum Groet Ps.125: 1 en 2 10 woorden Ps.50: 7 en 11 Gebed Kids naar mini's en kidsclub 1 Samuel 15 GK 151: 1 t/m 4 Verkondiging: Geen 140 tekens. 1 Of: olieflesje, olievaatje. 1 Sam. 16:13, waar van de zalving van David gesproken wordt, staat oliehoorn. Saul en Jehu (2 Kon. 9:1, 3) zijn uit een oliekruik gezalfd geworden, maar David uit een hoorn. Thema preek 1 Samuël 11 - 12:5: Hoogtepunt koning Saul, afscheid Samuël. Het hoogtepunt van het koningschap van koning Saul 1. De haat van de vijand (1-2) 2. Het werk van de Geest (3-11) 3. De verlossing door de Koning (12-15) 4. Het afscheid van Samuel (12:1-5) Liturgie dienst Psalm 46:1,2 Psalm 119:24 Lezen 1 Samuel 11 - 12:5 Psalm 118 ... 1 Samuel 4 verzen 1-2 De Filistijnen verslaan Israël 59 verzen 3-5 De ark wordt in het legerkamp gehaald 61 verzen 6-11 De ark buitgemaakt door de Filistijnen 63 verzen 17-18 Bericht van de verliezen 65 verzen 19-22 Ikabod 67 1 Samuel 5 Inleiding69 vers 1-5 God en de afgoden 69 verzen 6-12 God en de afgodendienaars 71 1 Samuel 6 We weten dat Samuël een boek geschreven heeft (1 Samuël 10:25), en het is goed mogelijk dat hij ook een deel van dit boek geschreven heeft. Mogelijk zouden ook de profeten/zieners Nathan en Gad (1 Kronieken 29:29) bijgedragen kunnen hebben....