Gratis elektronische bibliotheek

De Tweede Kamer der Staten-Generaal - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1994-01-01
BESTANDSGROOTTE: 9,41
ISBN: 9789027140876
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U kunt het boek De Tweede Kamer der Staten-Generaal downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De Tweede Kamer der Staten-Generaal

...r: wat nu? De energiemix zo groen mogelijk: de Tweede Kamer zit er behoorlijk mee in de maag ... Staten-Generaal - Geschiedenis ... . De Tweede Kamer, of officieel Tweede Kamer der Staten-Generaal is één van de twee kamers van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden (het Nederlands parlement). Naast een Tweede Kamer is er ook een Eerste Kamer.. De Tweede Kamer is belangrijker dan de Eerste Kamer, hier worden veel beslissingen over Nederland genomen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20588 Invordering van rijksbelas ... Vacatures | Tweede Kamer der Staten-Generaal ... . Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20588 Invordering van rijksbelastingen, andere dan invoerrechten en accijnzen (Invorderingswet ... bezwaren zijn ook in de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de orde gekomen en wel bij de behan-deling van het door het lid Kombrink ingediende, doch door de kamer niet Op verzoek van de Tweede Kamer der Staten Generaal is Panteia gevraagd deze sectoren zo objectief mogelijk in beeld te brengen. In nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het Centraal Bureau voor de Statistiek heb ik een omvangrijk onderzoeksprogramma uitgewerkt, bedoeld om de voortgang, kansen en knelpunten in deze sectoren beter te kunnen monitoren. De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. Hier werken 150 Kamerleden, hun fractiemedewerkers en veel journalisten. Daarnaast wordt het werk van de Kamerleden ondersteund door de ambtelijke Tweede Kamerorganisatie. Ruim 560 collega's ondersteunen het politieke proces direct of indirect en dragen zo bij aan het functioneren van… Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 19403 Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemeentewet) Nr. 17 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 30 maart 1990 Het gewijzigd voorstel van wet (nr. 13) wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel 1, tweede lid, wordt «in de artikelen 10 en 35» vervangen door: in artikel 10. De expositie bestaat uit foto's die een kijkje achter de Kamerschermen geven. Hans Kouwenhoven en Jeroen van der Meyde, twee 'huisfotografen' van de Tweede Kamer, hebben door de jaren heen ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 491 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING De Eerste Kamer der Staten-Generaal, kortweg Eerste Kamer of Senaat, vormt, tezamen met de Tweede Kamer, de Nederlandse Staten-Generaal.De Kamer heeft 75 zetels. De leden worden voor vier jaar gekozen door de leden van de Provinciale Staten van alle provincies en, vanaf 2019, ook door de leden van het Kiescollege voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 986 Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010-2011 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 147 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september 2010 Tijdens het VAO op 29 september 2010 (Handelingen der Kamer II, Dechargeverlening door de Tweede Kamer Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargever-lening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014-2015 34 225 Toekomst van de Nederlandse onderzeedienst Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2015 Inleiding Hierbij bied ik u de brief aan over de toekomst van de Nederlandse onderzeedienst. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22482 Nr. 3 Invoering van de mogelijkheid van ontbinding van rechtspersonen door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, vervanging in een aantal artikelen van Boek 2 Burgerlijk Wetboek van beroep op de Kroon door beroep op het College van Beroep voor het bedrijfsleven,...