Gratis elektronische bibliotheek

Methodisch werken - P. Winkelaar

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2001
BESTANDSGROOTTE: 8,42
ISBN: 9789058980144
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P. Winkelaar

Veel plezier met het gratis lezen van Methodisch werken P. Winkelaar epub-boeken

Omschrijving:

Methodisch werken 4e druk is een boek van P. Winkelaar uitgegeven bij Tijdstroom. ISBN 9789058980144 In Methodisch werken worden zaken behandeld die fundamenteel zijn voor het methodisch werken in een sociale context. Het vormt een eerste oriëntatie reikt kennis, inzicht en vaardigheden aan die nodig zijn voor een beroepshouding. Het boek bevat drie delen. In het eerste deel komen kernbegrippen aan de orde: doel en middelen., theorie en praktijk, moraal en ethiek, planmatig werken, benadering van problemen en hoe te werken aan probleemoplossing. In het tweede deel staat de persoon van de werker centraal. Er wordt aandacht besteed aan motitvatie, deskundigheid, macht en gezag en beroepsprofilering. Het derde deel handelt over de werksituatie, waarbij het gaat om beleid en organisatie, doelgroep, het verhaal van de ander en werken met collega's. Dit beknopte en systematisch opgezette leerboek is vooral geschikt voor de eerste jaren van het hoger beroepsonderwijs, met name voor de verschillende studierichtingen van het sociaal-agogisch onderwijs. Maar dit boek kan ook als handboek of eenvoudig naslagwerk in werksituaties worden gebruikt. In vergelijking met de eerdere drukken sluit het boek nu ook aan bij studenten die nog geen werkervaring hebben. De oefeningen aan het eind van ieder hoofdstuk zijn uitgebreid en gericht op verwerking en het eigenmaken van de stof. Het gaat in dit boek vooral om het aanreiken van een kader, om het aangeven van de groete lijn en minder om de uitwerking naar specifieke werksoorten of verdieping van details. Wie mensen niet in het geheel ziet, ziet mensen in het geheel niet! Piet Winkelaar was als docent verbonden aan Hogeschool de Horst in Driebergen.

... afspraken maken), uitvoeren en evalueren (checken, leren, plannen bijstellen) ... Methodisch werken - leerproducten | GGZ Ecademy ... . Deze module gaat over het doorlopen van deze cyclus. De training 'Methodisch werken' is bedoeld voor medewerkers die meer grip willen krijgen op hun professionele handelen. Als medewerker wil je regie kunnen voeren op die afspraken en acties die je rondom de zorg voor jouw cliënt hebt uitgezet. De bovenstaande werkwijze lijkt omslachtig en in vergelijking met het bekende alternatief - een controller ziet een mooi instrument en gaat dat ook toepassen - is het dat ook. Maar de kans dat u écht relevante problemen écht oplost, is bij methodisch ... Samenvatting Module methodisch werken - 1675 - NTI ... ... . Maar de kans dat u écht relevante problemen écht oplost, is bij methodisch werken veel groter dan bij elke andere aanpak. Methodisch werken kwam als rode draad in de positiebepaling 2018 als ontwikkelpunt naar voren. Op verschillende locaties zet Groenhuysen kwaliteitsverpleegkundigen, teamcoaches en/of scholingen in om de teams te ondersteunen in het methodisch werken. Iedereen binnen Groenhuysen wil graag maximale aandacht voor de klant. Als mwd'er werk je zowel methodisch als systematisch. 'Methodisch' betekent letterlijk: volgens een bepaalde methode, ordelijk. Methodisch werken betekent ook dat je tijdens het hulpverlenen gebruikmaakt van diverse methodieken waarvan we uit praktijkervaring en/of onderzoek weten dat ze effectief zijn bij bepaalde cliëntgroepen. Methodisch werken aan belasting en belastbaarheid De Activiteitenweger Door Greke Hulstein-van Gennep en Karin ten Hove-Moerdijk • Gestructureerd (bewust) dagplanning maken •Weekschema's/maken van een 'ideale week' • Inspannen/herstellen (tijdgebonden) • Gedachtes herkaderen • Graded activityen graded exposure Wat methodisch en evidence based werken inhoudt en hoe dat zich verhoudt tot het algemeen maatschappelijk werk komt in hoofdstuk 5 aan de orde. De kern van het maatschappelijk werk en de discussie over algemene en specifieke factoren wordt in dat kader kort aangestipt. Vervolgens komen in hoofdstuk 6 en 7 de methoden zelf aan bod. 19-nov-2017 - Bekijk het bord "Methodisch werken" van carolapopke op Pinterest. Bekijk meer ideeën over Professionele ontwikkeling, Leiderschap, Lerende organisatie....