Gratis elektronische bibliotheek

Handhaving Dierenwelzijn - Barbara Houben

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2017
BESTANDSGROOTTE: 11,45
ISBN: 9782509030115
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Barbara Houben

Alle Barbara Houben boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

In onze huidige maatschappij wordt er steeds meer belang gehecht aan dierenwelzijn. Leden van de eerstelijnshulp zoals de politie en de inspecteur-dierenarts worden steeds vaker gevraagd om in te grijpen bij onregelmatigheden. Dieren zijn op verschillende manieren verweven met ons dagelijks leven en ieder aspect vraagt om een aangepaste wetgeving. Een parate kennis hiervan laat toe om deze interventies vanaf de eerste vaststellingen efficiënt aan te pakken.Het eerste deel van dit herziene handboek omvat begrippen, afkortingen en richtlijnen met het oog op kwaliteitsvolle vaststellingen, de nieuwe aanpak bij inbeslagname en het opstellen van een proces-verbaal. Vooral de dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 vormt hierbij de basis voor de verbaliserende overheden. Ook het doen naleven van andere, diergerelateerde wetgeving, zorgt onrechtstreeks voor meer levenskwaliteit, onder andere bij het gebruik van dieren voor landbouw- of vermaakdoeleinden, de invoer van uitheemse soorten in het kader van CITES, het Soortenbesluit en de jachtwetgeving maar ook met betrekking tot het transport en het slachten van dieren.

...9 Om dierenwelzijn te bevorderen heeft de gemeente Amsterdam de Agenda Dieren 2015-2018 vastgesteld ... William Dogger | Gemeente Zwolle ... . Een prominent onderdeel van de inzet van de gemeente is dierenleed tegengaan. Handhaving is (naast voorlichting en educatie) vaak een broodnodige schakel. Er zijn verschillende handhavingsinstanties verantwoordelijk voor de handhaving van ... Nieuw standaardwerk handhaving dierenwelzijn. Het Politiejournaal bespreekt de stand van zaken met inspecteur Barbara Houben. 18-03-2019 - Dierenwelzijn staat hoog op de agenda. Onverdoofd slachten, beelden uit slachthuizen ... Definitief Verslag Gemeente over Conferentie Dierenwelzijn ... ... . 18-03-2019 - Dierenwelzijn staat hoog op de agenda. Onverdoofd slachten, beelden uit slachthuizen, maar ... Handhaving speelt een belangrijke rol bij het borgen van dierenwelzijn in onze stad. Bijvoorbeeld in gevallen van verwaarlozing, mishandeling of verlating van een gezelschaps- of wild dier. De handhaving van de naleving van de Wet dieren wordt uitgevoerd door de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze overheidsinstantie bewaakt de gezondheid van dieren en houdt het dierenwelzijn in de gaten. Voor wat betreft de handhaving van het welzijn van gezelschapsdieren, richt de NVWA zich bijna volledig op illegale praktijken van (internationale) hondenfokkers Handhaving dierenwelzijn: steeds vaker essentieel onderdeel van de basispolitiezorg De lokale politie verzorgt de basispolitiezorg, zodat leden van de interventie- en wijkdienst tijdens de reguliere werking steeds vaker met potentiële overtredingen inzake dierenwelzijn in aanraking komen, omdat veel mensen gevoeliger zijn voor dierenmishandeling- en verwaarlozing en sneller aangifte doen. Bestel Handhaving Dierenwelzijn van Barbara Houben. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd De NVWA inspecteert op de eisen voor dierenwelzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren. Melden gewond, verwaarloosd of mishandeld dier; Werkwijze en samenwerking. Om dierenverwaarlozing tegen te gaan, voert de NVWA jaarlijks inspecties uit bij beroepsmatige houders van landbouwhuisdieren, honden en katten. Handhaving Dierenwelzijn. Barbara Houben - Paperback / softback. Details In onze huidige maatschappij wordt er steeds meer belang gehecht aan dierenwelzijn. Leden van de eerstelijnshulp zoals de politie en de inspecteur-dierenarts worden steeds vaker gevraagd om in te grijpen bij onregelmatigheden. Toezicht en Handhaving; Dierenwelzijn; William Dogger is wijkwethouder van: Diezerpoort; Wipstrik; Berkum (inclusief Brinkhoek en Veldhoek) Wijthmen (inclusief Herfte en Zalné) Nevenfuncties uit hoofde van het gemeentebestuur: Bestuurslid Omgevingsdienst; Lid Kenniskring lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg van de Christelijke Hogeschool ... 28 286 Dierenwelzijn ... Voor meer en gedetailleerde informatie over strafrechtelijke handhaving van de huidige natuurwetgeving en de toepassing van het bestuursrecht verwijs ik u naar paragraaf 9.3 van de memorie van toelichting op het wetsvoorstel natuurbescherming dat naar uw Kamer is gestuurd ... Signaalindicatoren bij handhaving van "Open Normen" voor dierenwelzijn Pilot klimaat in varkensstallen Herman Vermeer1, Hans Hopster1 1Wageningen Livestock Research Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, in opdracht van en gefinancierd door het Handhaving Dierenwelzijn (Paperback). In onze huidige maatschappij is er een duidelijke verschuiving merkbaar van het belang dat er aan dierenwelzijn... In onze huidige maatschappij wordt er steeds meer belang gehecht aan dierenwelzijn. Leden van de eerstelijnshulp zoals de politie en de inspecteur-dierenarts worden steeds vaker gevraagd om in te grijpen bij onregelmatigheden. Dieren zijn op verschillende manieren verweven met ons dagelijks leven en ieder aspect vraagt om een aangepaste wetgeving. Een parate kennis hiervan laat toe om deze ... Van bestuursrechtelijke handhaving is sprake in geval van beboeting of toepassing van bestuursdwang door o.a. : NVWA, RVO, LID en gemeentes, op grond van bijvoorbeeld de Horecawet, ... Kuyp Baar advocaten beschikt over bijzondere expertise op het gebied van dierenzaken, waaronder: bijtincidenten, dierenwelzijn, inbeslagname dieren. Bijzaken. De gemeenteraad van Amsterdam heeft unaniem een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om de handhaving op dierenmishandeling te monitoren. Doordat dierenwelzijn prioriteit is in het Stedelijk Handhavingskader worden ambtenaren in verschillende domeinen opgeleid om dierenmishandeling te he... De Algemene Inspectiedienst (AID) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming(LID) zijn belast met de handhaving van dierenwelzijn. De AID houdt zich bezig met deregelgeving op landbouwhuisdieren en de LID op het welzijn van gezelschapsdieren. De LID is een landelijk opsporing- en toezichthoudende dienst op het gebied vandierenwelzijn....