Gratis elektronische bibliotheek

Van Abraham tot Zacheus - Louis Goosen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2009
BESTANDSGROOTTE: 10,11
ISBN: 9789085067597
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Louis Goosen

U vindt de pdf van het boek Van Abraham tot Zacheus hier

Omschrijving:

In Van Abraham tot Zacheüs zijn zo'n honderd figuren uit het Oude en het Nieuwe Testament samengebracht. Louis Goosen vertelt hun verhalen en beschrijft hun voortleven in religie, kunst, literatuur, muziek en theater tot in onze tijd.Veel afbeeldingen en literaire werken zijn niet te begrijpen zonder kennis van de centrale personages uit het Oude en het Nieuwe Testament. Deze figuren, zoals Abraham, Gideon, Ruth, Judit, Simson, Maria Magdalena, de apostelen en andere bekende en minder bekende figuren, komen in dit boek aan bod. Aan de hand van deze verhalen slaagt Goosen erin kunstuitingen uit het verleden én uit onze tijd voor iedereen toegankelijk te maken.

...ram geheten (Hebreeuws: אַבְרָם avrām), is volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel en de Koran de aartsvader van de Israëlieten en Arabieren ... Werkbladen - Bijbelidee ... . Bijbelidee, Werkbladen - (Bijbel-)verhalen, Christelijke werkbladen, knutselwerkjes, digi Bijbelpuzzels, poppenkastspel, Bijbelmusicals, Christelijke liedjes ... 9 En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. 10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. 11 En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, en zeide een ge ... Van Abraham tot Zacheüs - bibliotheek.nl ... . 10 Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. 11 En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, en zeide een gelijkenis; omdat Hij nabij Jeruzalem was, en omdat zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Overweeg zolang tot u het ziet gebeuren en dat het tegelijk ook in eigen leven zich voltrekt. Want het is niet gering wat in deze Evangelie geschiedenis te beleven valt. U ziet vol verwondering uw kameel gaan door het oog van een naald. Wie heeft ooit zoiets aanschouwd? Immers Zacheus was rijk. (9,10) Het huis van Zacheus is behouden zegt Jezus. Lu 5:32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering. Heb 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Jezus zeide hem, dat hij nu een zoon van Abraham was. Dat was een eretitel onder Gods volk. geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Daarom was het niet Zacheus die Hem zocht, maar Goddrie-enig zocht Zacheus te verlossen uit zijn diensthuis van zonden. Het was de Geest der Dienstbaarheid Die hem overtuigde van schuld, straf, hel, vloek en eeuwig oordeel. Het was de Vader Die Zacheus trok tot de Get this from a library! Van Abraham tot Zacheüs : thema's uit het Oude en het Nieuwe Testament in religie, beeldende kunst, literatuur, muziek en theater : een lexicon. [A B J M Goosen; Gian Ackermans] Lu 19:8 Zacheus echter ging staan en zei tot de Heer: Zie, de helft van mijn bezittingen, Heer, geef ik aan de armen; en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik dat vierdubbel. Lu 19:9 Jezus nu zei tot hem: Vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Van de 16e tot in de 18e eeuw werden in grafiek, schilder- en weefkunst de twee fasen van het gegeven (de ontvangst van het drietal en Abrahams tafeldienst) zeer frequent behandeld: Brusselse tapijten 16e eeuw bewaard onder meer in het Kunsthistorisches Museum te Wenen; schilderijen van Vignali 1624, Marucelli 1626, Ricci ca. 1691 en ca. 1695, Tiepolo in de Scuola di San Rocco te Venetië ca ......