Gratis elektronische bibliotheek

Valsheid in Geschrifte - Jacob Slavenburg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2005
BESTANDSGROOTTE: 8,86
ISBN: 9789057303500
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jacob Slavenburg

Alle Jacob Slavenburg boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden? Wat was de echte relatie tussen Jezus en Maria Magdalena?Pas generaties na Jezus' dood werden de evangeliën samengesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. Die verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen 'verbeterd' om ze te laten sporen met nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma's. In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd.Dit boek onthult op uiterst toegankelijke wijze de manier waarop bijbelteksten in de loop der eeuwen werden gemanipuleerd tot de vorm zoals wij die nu kennen. Verder geeft het inzicht in het vroegste christendom en de persoon Jezus, onder meer aan de hand van pas ontdekte bronnen.Cultuurhistoricus Jacob Slavenburg is internationaal bekend door zijn opzienbarende publicaties over het vroege christendom en de spectaculaire vondst van de Nag Hammadi-geschriften.

... vervalsen, een overeenkomst of beschikking namaken of vervalsen, of tenslotte het ... Valsheid in geschrifte in het Engels vertaald uit het ... ... ... Valsheid in geschrift of schriftvervalsing is een strafbaar feit, waarvan sprake is wanneer de valsheid gepaard gaat met bedrieglijke inzichten en betrekking heeft op welbepaalde documenten die volgens de wet een zekere geloofwaardigheid genieten. Geschreven bij Valsheid in Geschrifte. Ik ben erg weg van zijn manier van aanpakken moet ik zeggen. De onderwerpen spreken me ook zeer aan. Slavenburg gaat er (net als ik) vanuit da ... Valsheid in geschrifte - Rechtswijzer - Advocaat Joris Deene ... . De onderwerpen spreken me ook zeer aan. Slavenburg gaat er (net als ik) vanuit dat bijvoorbeeld de bijbel en de beschrijvingen van het leven van Christus zoals we dat nu kennen "gekleurd" is door de interpretaties van vele mensen. Valsheid in authentieke en openbare geschriften, in handels- of bankgeschriften en de private geschriften (art. 194-197 Sw.) Valsheid in reispassen, machtigingen om wapens te dragen, arbeidsboekjes, reisorders en getuigschriften (art. 198-210 Sw.) Valsheid in telegrammen (art. 211-212 Sw.) In artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is valsheid van geschrifte omschreven als: "Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft". In lid 2 van artikel 225 van het Wetboek van ... Van valsheid in geschrifte is volgens de wet sprake wanneer iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Vormen van valsheid in geschrifte: - Het vervalsen van handschriften, handtekeningen, uitkeringsformulieren ... Vertalingen in context van "valsheid in geschrifte" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Cheque fraude, diefstal, valsheid in geschrifte. Valsheid in geschrifte. Valsheid in geschrifte is strafbaar gesteld in artikel 225 van ons Wetboek van Strafrecht (hierna te noemen: WvSr). Kort gezegd betekent dit dat het strafbaar is om documenten te vervalsen. valsheid in geschrifte. Valsheid in geschrifte melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Het valselijk opmaken of vervalsen van een gesch...