Gratis elektronische bibliotheek

Tandheelkundig handelen - W.G. Brands

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2005-12-24
BESTANDSGROOTTE: 8,93
ISBN: 9789031345755
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: W.G. Brands

U vindt de pdf van het boek Tandheelkundig handelen hier

Omschrijving:

De belangstelling voor uitspraken in tandheelkundige klachtzaken is groot. Sinds het Nederlands Tandartsenblad (NT) in 2003 is gestart met het structureel publiceren in de rubriek Rechtspraak, wordt de rubriek veel gelezen en is er veel discussie over. Er is voor gekozen de uitspraken niet in volle omvang te publiceren, maar in de vorm van beknopte, goed leesbare samenvattingen met aansluitend deskundig commentaar. Dit om de uitspraak te analyseren op mogelijke leereffecten. In dit boek hebben de gezamenlijke auteurs uit de 44 beschikbare uitspraken een caleidoscoop van de 25 meest leerzame uitspraken hebben geselecteerd. Naast de samenvattingen zijn ook de deskundige commentaren opgenomen, evenals de daarop ontvangen reacties van lezers. In de slotbeschouwing worden de uitspraken op steekwoorden gerubriceerd en wordt aan de hand van uiteenlopende thema¿s nagegaan wat de betekenis is van de uitspraken voor de tandheelkundige beroepspraktijk. Bovendien worden door de gezamenlijke auteurs aan de lezer diverse preventieve tips meegegeven.Op deze wijze levert dit boek een belangrijke bijdrage aan verbetering van de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening, een essentiële doelstelling in het kader van de klachtopvang. Het is dan ook onmisbaar voor elke praktiserende tandarts. Daarnaast is het van groot belang voor studenten tandheelkunde, als onderdeel van de voorbereiding op hun beroepspraktijk.

...snel voor zorgt dat de kransslagaders wijder worden ... Vind preventieve tandheelkunde op Marktplaats - juni 2020 ... . Dit zijn de bloedvaten die het hart van zuurstof voorzien. Als deze zich verwijden, daalt de bloeddruk en heeft je hart minder zuurstof nodig. De pijn wordt na de medicijnen vaak al minder. Als hoogleraar verbonden aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en het Amsterdam UMC probeert hij algemeen medisch en specifiek tandheelkundig handelen aan elkaar te verbinden in het onderwijs en bij zijn onderzoek. Beste patiënten/cliënten van Tandheelkundig cen ... Verwijtbaar(?) tandheelkundig handelen | SpringerLink ... . Beste patiënten/cliënten van Tandheelkundig centrum van Dedem, Via de officiële kanalen hebben wij vernomen dat wij onze werkzaamheden in de tandartspraktijk grotendeels mogen hervatten. Wij vinden uw mondgezondheid erg belangrijk, dus zijn blij dat we weer voor uw klaar mogen staan! Lees meer. In deze cursus wordt stilgestaan bij de achtergrond van de bloeddruk, het ontstaan en de invloed van bloeddrukwijzigingen voor tandheelkundig handelen. Aandacht wordt besteed aan het inschatten van het risico bij de verschillende handelingen en de preventie om calamiteiten te voorkomen. Deze app geeft in stappen aan hoe te handelen bij een tandheelkundig ongeval. Voor patiënten wordt in heldere taal uitgelegd wat te doen bij een tandheelkundig ongeval, ondersteund door foto's. Verder biedt de app informatie over het voorkomen van trauma en uitleg over de verschillende soorten mondbeschermers die in de handel zijn. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo'n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten....